Integritetspolicy

Allmänt

Vi behandlar personuppgifter från affärspartners främst för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig på bästa sätt. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som krävs för respektive ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna som möjligt. Med affärspartner menas en individ med vilken Netred gör affärer, inklusive representanter och anställda hos kunder, leverantörer och oss själva.

Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna ge dig en bra service, information och uppföljning av köp. Vi kan också komma att behöva dina personuppgifter för att uppfylla rådande lagar och regler, genomföra kund- och marknadsanalyser samt skicka riktade erbjudanden och nyhetsbrev via e-post till våra kunder och övriga intresserade.

 

Personuppgifter

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rättslig grund och bara där det behövs för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig som affärspartner. Här följer exempel på de personuppgifter som vi behandlar:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress

 

När du använder vår webbplats lagras information om din enhet som används för att motverka bedrägerier, lösa tekniska problem och förbättra användarvänligheten för alla affärspartners. Detta inkluderar:

 • IP-adress
 • Hänvisningsadress
 • Data som identifierar vilken webbläsare och vilken version du använder

 

Tillgång

I möjligaste mån låter vi dig acceptera villkor för personuppgifter innan vi börjar hantera dina uppgifter, i de fall behandlingen grundas på samtycke. Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller och som vi får i samband med specning, offerering och köp av produkter och tjänster
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss via support, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

 

Användning

Vi använder personuppgifter för att säkra våra lagliga intressen. Till exempel:

Att ingå eller utföra avtal eller annan affärsrelation (inklusive att processa inköpsorder, leverans, betalning,  eller för att förbereda och svara på förfrågningar. Relationer med våra kunder, leverantörer, konkurrenter och egenanställda, varhelst du är representant eller anställd.

 • För intern administration, t ex bokföring
 • För att användas av tjänsteleverantörer, främst intern och extern IT-service

 

Behandling

Vi upprätthåller rutiner och arbetssätt som utgår från att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare inom organisationen som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter ska kunna komma åt dem.

Vi kan använda oss av tredje part för att utföra vissa servicetjänster, som till exempel IT-service. Vi använder oss också av rådgivare, advokater och revisorer. Dessa tredjeparts-leverantörer utför sina tjänster för oss under vår kontroll och styrning. De kan ha tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra sin tjänst.

Vi kan ytterligare behöva lämna ut dina personuppgifter till nationella och internationella myndigheter (t ex pensionsmyndigheter, skattemyndigheter eller åklagare) för att uppfylla våra legala skyldigheter eller i företagets intresse.

 

Lagring

Vi spar dina data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig för att kunna försvara rättsliga anspråk och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. För kundorder sparar vi den information som är nödvändig (namn, adress, epost) för bokföringen i upp till 8 år enligt bokföringslagen. Uppgifter som behövs för att genomföra ordern, följa upp och hantera eventuella återköp och reklamationer spar vi i 2 år från ditt senaste köp. För inköpsordrar och leverantörer är lagringstiden upp till 8 år för inköpsordrar och för uppgifter på leverantör 3 år efter senaste inköp. Vår personal och tillika personal vid tredje parts-leverantörer som har tillgång till personuppgifter är skyldiga att behandla sådan data konfidentiellt. All data behandlas konfidentiellt och förvaras i enlighet med tillämpliga lagar.

 

Monitor Databaser

Vid eventuell nedladdning av kunders databaser använder vi programvara tillhandahållen av Monitor för att rensa alla personuppgifter i enlighet med GDPR, Netred hänvisar till Monitor för ytterligare information om hur och vilken data som raderas vid användning av denna applikation.

I de fall kunden väljer att själva tillhandahålla databasen ger kunden också samtycke till all data tillgänglig i databasen, databasen delas ej ut till 3e part utan kundens samtycke.

Användning

För att kunna utföra uppgifter givna av kunden behövs i vissa fall historisk information form av Inköp- kund- och fakturahistorik under utveckling, testning och felsökning. Vi spar dina data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig som kund.

Konverteringar

I de fall vi behöver vi tillgång till personuppgifter där information i fråga är nödvändig för att utföra vårt uppdrag i enlighet med beställning som t.ex. konvertering av en databas till en annan, i dessa fall samtycker kund till användning av denna information i samband med beställning av dessa tjänster.

 

Rättigheter

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifter. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig som affärspartner.

Rätt till ändring

Du har rätt att begära rättning av dina uppgifter, vänligen se kontaktperson på denna sida eller via vår växel.

Rätt till information

Du har rätt att få ut personuppgifter vi har lagrade på dig i ett lättläsligt format. Inom 30 dagar presenterar vi den information vi har rörande dig.

Klagomål

Kontakta oss om du har några frågor eller klagomål för vår hantering. Du kan också lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

 Innehåll

Kontaktpersoner

Stefan Rundqvist Stefan Rundqvist Teknik & EDI 0502 177 77
0708 34 94 06
stefan@netred.se

Externa länkar

Genom att klicka på "Godkänn" godkänner du vår användning av cookies och behandling av dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy. Läs om vår integritetspolicy och cookiepolicy.